Home Kennis Aanpassingswetgeving Wnra

Aanpassingswetgeving Wnra

30 oktober 2019
Ephraim Dekkers

Op 16 april 2019 heeft de Eerste Kamer de Aanpassingswet Wnra aangenomen. De Aanpassingswet strekt tot een aanpassing van wetten die noodzakelijk is voor de invoering en de uitvoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Op hoofdlijnen voorziet de Aanpassingswetgeving in de volgende drie onderwerpen:

  • aanpassing aan de veranderde inhoud van het begrip ‘ambtenaar’;
  • aanpassingen aan de overgang van een publiekrechtelijk geregelde rechtspositie naar een privaatrechtelijke rechtspositie;
  • regeling van, voor zover nodig, de instandhouding van de rechtspositie van de uitgezonderde groepen die hun publiekrechtelijke rechtspositie houden.

Een belangrijk uitgangspunt van de Aanpassingswetgeving is dat de Wnra beleidsarm wordt geïmplementeerd. Zo blijkt uit de memorie van toelichting. Er worden slechts inhoudelijke wijzigingen aangebracht wanneer dat ten behoeve van een zorgvuldige implementatie en werkbaarheid in de uitvoering nodig is of om ongewenste en onbedoelde effecten te voorkomen.