Home Kennis 40 jaar bodemverontreiniging en bodemsanering

40 jaar bodemverontreiniging en bodemsanering

1 januari 2013
Katrien Winterink

In het artikel staan Willem, Katrien en Johan stil bij een aantal toonaangevende juridische en technische ontwikkelingen die het recht en het beleid omtrent bodemverontreiniging en bodemsanering de afgelopen 40 jaar heeft doorgemaakt. Er wordt in het artikel allereerst een blik geworpen op het verleden. Zo wordt er ingegaan op de totstandkomingsgeschiedenis van de Wet bodembescherming, de ontwikkeling van multifunctioneel naar functioneel saneren en van concentraties naar risico's.

Vervolgens wordt ingegaan op de ruimte die de huidige Wet bodembescherming biedt voor innovatie, zoals gebiedsgerichte aanpak en innovatieve saneringstechnieken. Ook wordt kort stilgestaan bij de invloeden uit Europa op het Nederlandse bodemsaneringsbeleid.

Willem, Katrien en Johan blikken in het artikel tot slot vooruit. In de toekomstige gedachten omtrent de inhoud en opzet van het bodemsaneringsbeleid wordt de bodem bekeken vanuit het perspectief van de ondergrond in plaats vanuit het traditionele perspectief van de bovengrond. Bestaande verontreinigingen moeten worden aangepakt als onderdeel van regulier ruimtelijk ontwikkelingsbeleid, 'van saneren naar ontwikkeling en beheren'.

Bron: W. Th. Braams, J.P.M. Burger en K. Winterink, 'Bodemsanering, bestaat dat nog?', Milieu & Recht 2013-5, p. 290-295.