Home Expertise Digitale wetten en projecten

Digitale wetten en projecten

Digitale transformatie: 40 wetten, wetsvoorstellen en projecten...

Als het gaat om digitale transformatie binnen de overheid spelen in totaal meer dan 40 wetten, wetsvoorstellen, projecten en verordeningen een rol. De informatiehuishouding van overheden en bedrijven zal alleen efficiënt, effectief en duurzaam zijn, als al deze wetten, wetsvoorstellen en projecten integraal en multidisciplinair worden bekeken en toegepast. Om u een eerste inzicht te geven in de materie, treft u hieronder een (niet uitputtend) overzicht. Voortdurende technologische ontwikkelingen zullen steeds vragen om aanvullingen op dit overzicht.

Communicatie met burger

Communicatie met andere overheden

Communicatie met burgers én andere overheden

Toegankelijk maken (algemene) informatie voor burgers (open en behulpzame overheid)

Identificatie / inlog (technische eisen aan digitalisering)

Overheden up-to-date (infrastructuur)

Privacy

Basisregistraties