Home Evenementen Inzicht in Europees recht

Inzicht in Europees recht

31 oktober 2018

Op dinsdag 4 oktober 2016 organiseert Pels Rijcken het nieuwe Inzicht-congres Inzicht in Europees recht. Bij dit congres staat de Praktijkgroep EU en Mededinging stil bij enkele actuele ontwikkelingen die van groot belang zijn voor de dagelijkse praktijk.

Na een plenaire inleiding door Berend Jan Drijber, volgen twee parallelsessies met elk drie workshops. Drie thema's staan daarbij centraal:

I. Europees bestuursrecht: Pauline Huurnink en Jannetje Bootsma staan stil bij de invloed van EU-recht op nationale besluitvorming (o.m. Dienstenrichtlijn en Handvest van de Grondrechten).

II. Actualiteiten Staatssteunrecht: Allard Knook en Georges Dictus bespreken de Mededeling Staatssteun in de praktijk, recente rechtspraak en besluiten van de Europese Commissie (o.a. steun aan voetbalclubs).

III. Mededingingsrecht voor overheden: Berend Jan Drijber en Gijs van Midden gaan in op de spanning tussen marktwerking en publieke voorzieningen en de aanscherping van de Wet Markt en Overheid.

Programma

13.30 uur Ontvangst

14.00 uur Welkom

14.30 uur Workshopronde I

15.15 uur Pauze

15.45 uur Workshopronde II

16.30 uur Borrel

Wilt u meer informatie over dit nieuwe Inzicht-congres? Neemt u dan contact op met Arjanne van Beelen via 070-5153610 of arjanne.vanbeelen@pelsrijcken.nl.