Home Privacyverklaring mailings

Privacyverklaring mailings

1. Privacy

Pels Rijcken wil dagelijks op het hoogste niveau presteren en stelt het belang van de cliënt voorop. Zo ook de bescherming van uw privacy. Deze verklaring ziet op de verwerking van gegevens van cliënten en prospects voor marketingdoeleinden en het verwerken van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geeft weer hoe Pels Rijcken uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens Pels Rijcken verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen van wie Pels Rijcken voor marketingdoeleinden persoonsgegevens verwerkt, te weten:

 • cliënten van Pels Rijcken;
 • prospects van Pels Rijcken;
 • personen die zich hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven, whitepapers en uitnodigingen van Pels Rijcken.

2. Verkrijgen persoonsgegevens

Pels Rijcken verkrijgt uw persoonsgegevens van:

 • uzelf:
  • u verstrekt zelf uw persoonsgegevens aan Pels Rijcken voor de behandeling van uw zaak;
  • u heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier;
  • u verstrekt uw contactgegevens via visitekaartjes tijdens kennismakingsgesprekken, evenementen, congressen, etc.
 • uw (voormalig) werkgever;
 • publieke bronnen zoals LinkedIn of de website van de organisatie waar u werkzaam bent.

3. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Pels Rijcken verwerkt uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, verbetering van onze website en social media sharing.

Pels Rijcken verwerkt persoonsgegevens op grond van:

 • uw toestemming; of
 • onder specifieke omstandigheden: het gerechtvaardigd belang van Pels Rijcken om u nieuwsbrieven, whitepapers en uitnodigingen toe te sturen, onze product- en dienstinformatie te verbeteren en om gerichte marketingacties uit te voeren.

We willen u zo veel mogelijk alleen informeren over de juridische ontwikkelingen die voor u relevant zijn. Daarnaast gebruiken we de informatie die we van u ontvangen om uw voorkeuren en wensen beter te begrijpen en onze digitale berichten en proposities te verbeteren.

In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die Pels Rijcken verwerkt en met welk doel.

Persoonsgegevens doeleinden

Name (including your initials)
For a correct salutation in our digital notices
Address (business and private)
In order to be able to contact you
Position or profession
For a correct salutation and in order to be able to personalise our digital notices
Title(s)
For a correct salutation
Email address
In order to be able to contact you and send you our digital notices
Telephone number, mobile number
In order to be able to contact you
Gender
For a correct salutation
Company or organisation
In order to be able to include your company name or the name of your organisation on your badge and for the link with our customer relations
Link to your LinkedIn page
In order to be able to keep your personal data up to date
Your contact person at Pels Rijcken
In order to be able to personalise our digital notices
Interest areas (practice areas, themes and/or sectors) only in so far you informed us
In order to personalise our digital notices and to ensure that you receive relevant and appropriate digital notices
(Previously sent) Newsletters, white papers and/or invitations to events that we have sent you
In order to verify the correctness of digital notices sent and to be able to analyse our digital notices
Dietary requirements*
In order to customise the menu that we provide during our events. This information is erased immediately after the end of the event.
Contact details of your assistant
In order to be able to contact you
Opt-in
In order to correctly register and observe opt-in forms so that we can customise our digital notices to your wishes
Opt-out
In order to correctly register and observe opt-in forms so that we can ensure that you do not receive any unwanted digital notices. After your opt-out has been processed, this information will immediately be deleted
Click behaviour, on the basis of IP addresses (not on the basis of name)
In order to be able to analyse whether digital notices are read and to improve future digital notices

*Slechts voor zover u deze gegevens in het kader van een concreet event van Pels Rijcken heeft opgegeven.

4. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u Pels Rijcken informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of Pels Rijcken stopt met het versturen van nieuwsbrieven, whitepapers, uitnodigingen voor evenementen of andere digitale mailings.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:

 • blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen worden ontvangen);
 • uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u de toestemming intrekt;
 • het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld:
  • uw onderneming houdt op te bestaan;
  • in een periode van 5 jaar heeft u geen contact gehad met Pels Rijcken.

5. Uw rechten

Onderaan elke digitale mailing die u van Pels Rijcken ontvangt, kunt u altijd uw mailvoorkeuren wijzigen via de link 'afmelden' of 'aanmelden'. Kortom, u kunt uw toestemming altijd intrekken. Daarnaast hebt u het recht Pels Rijcken te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan Pels Rijcken, Afdeling Knowledge & commercial services, Postbus 11756, 2502 AT Den Haag, of aan  webredactie@pelsrijcken.nl.

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Uw persoonsgegevens en derden

Pels Rijcken deelt uw persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden. Pels Rijcken kan een activiteit organiseren met een andere partij. In dat geval worden de relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit.

7. De veiligheid van uw persoonsgegevens

Pels Rijcken heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Pels Rijcken behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.pelsrijcken.nl. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen.

9. Contact

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot Pels Rijcken, Afdeling Knowledge & commercial services, Postbus 11756, 2502 AT Den Haag, of kunt u contact opnemen via  webredactie@pelsrijcken.nl.

Voor vragen of opmerkingen voor de Functionaris Gegevensbescherming van Pels Rijcken kunt u contact opnemen via  webredactie@pelsrijcken.nl.

Den Haag, 30 april 2018