Home Nieuws Pels Rijcken good practice SER Diversiteitsportaal

Pels Rijcken good practice SER Diversiteitsportaal

29 januari 2024

De Sociaal-Economische Raad (SER) lanceerde vandaag haar SER Dataverkenner met daarin de diversiteitsrapportages van grotere bedrijven waarin de man-vrouwverhoudingen inzichtelijk zijn gemaakt. Pels Rijcken is volgens de SER een good practice en vroeg daarom bestuurslid Elisabeth Pietermaat van Pels Rijcken de lancering bij te wonen.

Demissionair minister Robbert Dijkgraaf (OCW) drukte op de knop waarmee ook onze rapportage publiekelijk beschikbaar is gekomen. SER-voorzitter Kim Putters zei daarbij onder meer: “Met deze eerste inzichten en de lancering van de SER Dataverkenner kunnen bedrijven zich aan elkaar spiegelen, van elkaar leren en inspireren om zo meer genderdiversiteit in de top en subtop van organisaties te realiseren.”

Vrouwelijke voorzitters

Uit de rapportage blijkt dat we een bestuur hebben dat bestaat uit drie vrouwen en een man, waarbij de bestuursvoorzitter een vrouw is. De Raad van Commissarissen bestaat uit twee vrouwen en een man, met ook een vrouw als voorzitter. Voor de afdelingshoofden in de bedrijfsvoering geldt een 50/50 verdeling van mannen en vrouwen.

Meer dan cijfers

“Als je gelooft in het belang van gendergelijkheid en een evenredige man-vrouwverhouding, dan ben je er nooit. Het vraagt structureel aandacht en het is nooit klaar, ook niet als je de streefcijfers hebt gehaald”, zegt Elisabeth Pietermaat, als bestuurslid verantwoordelijk voor diversiteit en inclusie. “We proberen steeds weer het bewustzijn van gelijke kansen te vergroten, onder meer via een intern programma diversiteit en inclusie.”

Diversiteit

In de SER-rapportage staat dat iedereen die bij ons werkt, zichzelf moet kunnen zijn en zich bij ons thuis moet voelen. Als onze kantoorgenoten een afspiegeling vormen van de samenleving, helpt dat ons om maatschappelijke vraagstukken beter te begrijpen. Gezien onze clientèle en het soort zaken dat we doen, is dat essentieel.

Pietermaat: “Door een diverse populatie is het niet alleen prettig om bij ons te werken, we leveren ook meer kwaliteit. Het is niet zo dat mannen dan wel vrouwen typische argumenten inbrengen. We zijn allemaal experts in ons vak. Een diverse samenstelling vergroot vooral de kans op meer perspectieven en het verkleint de kans op bijvoorbeeld onbelicht gebleven argumenten.”

Brede organisatie

De SER-rapportage vloeit voort uit de Wet ingroeiquotum en streefcijfers. De wet is gericht op evenredige verdeling van mannen en vrouwen in bestuurslagen van circa 5.000 grotere ondernemingen. We proberen dat te vertalen naar de hele organisatie. We zetten ook voor partners en niet-leidinggevende medewerkers in op kansengelijkheid voor mannen en vrouwen.

Lees meer over onze visie op diversiteit en inclusie.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail