Home Nieuws Martijn Scheltema preadviseert over internationale private en multistakeholder initiatieven

Martijn Scheltema preadviseert over internationale private en multistakeholder initiatieven

6 december 2013

Op woensdag 11 december 2013 heeft de Vereniging voor Burgerlijk Recht haar jaarvergadering, die dit keer in het teken staat van 'Internationale Codes en Privaatrechtelijke Handhaving'. Private regulering is in de huidige tijd op veel plaatsen in de samenleving niet meer weg te denken. Dat geldt bijvoorbeeld voor technische standaarden, corporate governance, reclame en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit roept de vraag op wat de functies zijn van deze private regulering en of deze ook werkt in de zin dat zij een aanvulling op of een alternatief voor overheidsregulering kan zijn. Om dat goed te kunnen analyseren is het onder meer belangrijk om te kunnen vaststellen hoe effectief is deze vorm van regulering is, ook in internationaal verband. Over deze en verwante vragen gaan de preadviezen. Een van de preadviseurs is prof. mr. M.W. Scheltema (Erasmus Universiteit Rotterdam en advocaat bij Pels Rijcken). Meer informatie op www.verenigingvoorburgerlijkrecht.nl.