Home Nieuws Martijn Scheltema over de Effectiviteit van alternatieve vormen van geschilbeslechting

Martijn Scheltema over de Effectiviteit van alternatieve vormen van geschilbeslechting

14 februari 2014

Martijn Scheltema heeft een bijdrage over de effectiviteit van de uitkomsten van alternatieve vormen van geschillenbeslechting geschreven in het themanummer van de Dovenschmidt Quarterly (een internationaal ondernemingsrechtelijk tijdschrift van de Universiteit van Maastricht) over mensenrechten.

In zijn bijdrage, getiteld "Assessing the Effectiveness of Remedy Outcomes of Non-judicial Grievance Mechanisms" beschrijft Martijn welke gezichtspunten van belang kunnen zijn om de effectiviteit van de uitkomsten van dergelijke geschillenbeslechtingsvormen in verhoudingen tussen bedrijven en lokale gemeenschappen te onderzoeken. Andere auteurs in het themanummer zijn John Ruggie (de voormalige speciale VN-afgezand voor Business and Human Rights) en Roel Nieuwenkamp (voorzitter van de OECD Working Party on Responsible Business Conduct). Gasthoofdredacteur van dit themanummer is Jan Eijsbouts (hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht en voormalig CLO van AKZO).

Bron: prof. mr. M.W. Scheltema, Assessing the Effectiveness of Remedy Outcomes of Non-judicial Grievance Mechanisms, Dovenschmidt Quarterly 2013, p. 190-197.