Home Nieuws Marleen Botman spreker op symposium rond arrest Appingedam

Marleen Botman spreker op symposium rond arrest Appingedam

22 februari 2018

Op vrijdag 16 februari vond het ‘Symposium rond het Arrest van Appingedam’ plaats op de Universiteit Utrecht. In dit arrest heeft het Hof van Justitie EU antwoord gegeven op vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de werkingssfeer en de uitleg van de Europese Dienstenrichtlijn. Nederlandse, Vlaamse en Duitse vertegenwoordigers uit wetenschap en praktijk bogen zich over de gevolgen van het arrest voor de Nederlandse rechtspraktijk, in het bijzonder voor het omgevingsrecht.

Marleen Botman - advocaat EU-recht en bestuursrecht bij Pels Rijcken - besprak op het symposium de antwoorden van het Hof in het licht van de bestaande rechtspraak van het Hof van Justitie.

Arrest van Appingedam

Op 30 januari jl. sprak het Hof zich in twee zaken uit over de toepassingsbereik van de Dienstenrichtlijn (2006/123/EG). Daaruit volgt dat het toepassingsbereik van de richtlijn zeer ruim is: alle nationale wetgeving die betrekking heeft op dienstverlening of detailhandel dient aan de Dienstenrichtlijn te worden getoetst.

De zaak Appingedam ging over een beroep tegen de goedkeuring van een bestemmingsplan van de gemeente Amsterdam. Daarin werd bepaald dat de Dienstenrichtlijn van toepassing is op detailhandel in goederen, zoals schoenen en kleding. In de andere zaak, zaak Amersfoort, stond de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente Amersfoort centraal. Hierin bepaalde het Hof dat leges geen belasting vormen, maar is het een aangelegenheid die valt onder de Machtigingsrichtlijn op het gebied van elektronische communicatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze zaken, dan vindt u op onze blog 'Uitspraak Hof van Justitie over toepassingsbereik Dienstenrichtlijn heeft mogelijk verstrekkende gevolgen' meer informatie.