Home Nieuws Marianne Hirsch Ballin benoemd tot hoogleraar straf- en strafprocesrecht

Marianne Hirsch Ballin benoemd tot hoogleraar straf- en strafprocesrecht

21 november 2017

Marianne is sinds 2011 advocaat bij Pels Rijcken, waar zij zich in de landspraktijk voornamelijk bezighoudt met procedures en advisering die betrekking hebben op alle facetten van de strafrechtspleging. Marianne treedt op in zaken die gaan over tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen en de toepassing van strafvorderlijke bevoegdheden, zoals schadevergoedingsprocedures naar aanleiding van justitieel optreden. Daarnaast is Marianne werkzaam op het terrein van het handhavend bestuursrecht. Zaken betreffende de strafrechtelijke opsporingsfase, het grensvlak tussen bestuursrecht en strafrecht, het terrein van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, terrorismebestrijding en mensenrechten hebben haar bijzondere belangstelling.

Marianne is naast haar werk als advocaat bij Pels Rijcken de wetenschap blijven beoefenen en was als docent-onderzoeker Strafrecht en Strafprocesrecht verbonden aan de VU. Marianne studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2012 op het proefschrift 'Anticipative Criminal Investigation. Theory and Counterterrorism Practice in the Netherlands and the United States.' In 2014 werd dit boek bekroond met de Siracusa-prijs. De Siracusa-prijs wordt eens in de vijf jaar uitgereikt door de International Association of Penal Law in samenwerking met het International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences voor een monografie, gepubliceerd in de voorliggende vijf jaren en van een auteur niet ouder dan 35 jaar, waarmee een originele bijdrage van grote wetenschappelijke waarde wordt geleverd aan het internationale strafrecht.

Medewerkers zoals Marianne dragen bij aan het wetenschappelijk profiel van Pels Rijcken. Marianne blijft ook betrokken bij Pels Rijcken onder meer door te spreken op het jaarlijkse congres Inzicht in Strafrecht op 5 april 2018.

De uitdagingen van strafrechtpleging

Marianne gaat zich als hoogleraar bezig houden met de internationale en Europeesrechtelijke aspecten die het strafrecht beïnvloeden, en met de verhouding tot andere rechtsgebieden, zoals het bestuursrecht en het nationale veiligheidsrecht. Een belangrijk deel van haar onderzoek gaat over de uitdagingen van de huidige strafrechtspleging, zoals de bestrijding van terrorisme en cybercrime. Daarbij komen ook vragen naar de maatschappelijke functies van het strafrecht en de eisen die in een internationale context vanuit mensenrechtelijk en rechtsstatelijk oogpunt aan een strafrechtspleging moeten worden gesteld, aan bod. Met haar onderzoek wil Marianne Hirsch Ballin bijdragen aan voor de praktijk werkbare oplossingen voor vragen die betrekking hebben op bijvoorbeeld de grensoverschrijdende samenwerking in strafzaken, digitale gegevensuitwisseling en -verwerking en rechtsbescherming. Lees hier het officiële persbericht.