Home Nieuws Alternatieve geschillenbeslechting op het gebied van mensenrechten

Alternatieve geschillenbeslechting op het gebied van mensenrechten

2 juni 2016

Tijdens het jaarcongres van de Vereniging voor Corporate Mediation in het Amstel Hotel 24 mei j.l. heeft Martijn Scheltema een lezing gehouden over alternatieve vormen van geschillenbeslechting tussen bedrijven en lokale gemeenschappen op het terrein van business and human rights/maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hij gaf een uiteenzetting hoe dergelijke vormen van geschillenbeslechting werken en wat de voordelen ervan kunnen zijn. Tevens heeft hij besproken welke business skills vanuit het bedrijfsleven nodig zijn om als bedrijf op een zinvolle manier aan dergelijke vormen van geschilbeslechting deel te nemen.

Klik hier voor de presentatie