Home Mensen Rik den Boer

Rik den Boer

Advocaat
14 januari 2021

Rik den Boer werkt sinds 2020 bij Pels Rijcken, waar hij verbonden is aan de praktijkgroep Litigation & Arbitration. Hij is gespecialiseerd in pensioenrecht en financieel (toezicht)recht. Rik adviseert en procedeert regelmatig voor de Staat en toezichthouders (AFM en DNB), bijvoorbeeld over de uitleg van wet- en regelgeving en over toezicht en handhaving. Daarnaast staat Rik financiële instellingen, pensioenuitvoerders, werkgevers(organisaties), werknemersorganisaties en andere marktpartijen bij met advies en in procedures over contractuele verhoudingen en aansprakelijkheidskwesties.

Rik rondde zijn master Financieel recht aan de Radboud Universiteit cum laude af. Daarna volgde Rik de European Master in Law & Economics aan de University of Haifa, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Warsaw School of Economics. Hij is lid van de Vereniging voor Pensioenrecht, de Vereniging voor Financieel Recht (VvFR) en de Vereniging Corporate Litigation (VCL). Rik geeft regelmatig gastcollege aan studenten van Tilburg University.