Home Mensen Rik den Boer

Rik den Boer

Advocaat
14 januari 2021

Rik den Boer werkt sinds 2020 bij Pels Rijcken, waar hij verbonden is aan de praktijkgroep Litigation & Arbitration. Hij adviseert en procedeert over een breed scala aan onderwerpen. Naast procedures bij de overheidsrechter is Rik regelmatig betrokken bij arbitrageprocedures. Tot zijn cliënten behoren publieke partijen, zoals de Staat en verschillende toezichthouders, en private organisaties, zoals financiële instellingen en marktpartijen en andere (beursgenoteerde) bedrijven. Rik heeft een bijzondere expertise op het gebied van het financiële recht, pensioenrecht (inclusief de herziening van het pensioenstelsel) en compliance met Europese sancties en witwasregelgeving.

Rik rondde zijn master Financieel recht aan de Radboud Universiteit cum laude af. Daarna volgde Rik de European Master in Law & Economics aan de University of Haifa, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Warsaw School of Economics. Hij is lid van de Vereniging voor Financieel Recht (VvFR) en de Vereniging Corporate Litigation (VCL). Rik geeft regelmatig gastcollege aan studenten van Tilburg University.