Home Expertise Financial Litigation

Financial Litigation

Onderdeel van de corporate praktijk van Pels Rijcken is het voeren van procedures over financiële instrumenten en het verkopen of uitgeven van financiële instrumenten. Deze financial litigation praktijk omvat verschillende onderdelen.

In de eerste plaats de aansprakelijkheid voor het uitgeven van een prospectus met betrekking tot financiële producten of effecten (prospectusaansprakelijkheid). Pels Rijcken was betrokken in diverse class actions met betrekking tot het op de markt brengen van effecten, waaronder World Online, Fortis en Shell.

Aansprakelijkheid wegens schending van zorgplicht van financiële instellingen jegens consumenten of zakelijke contractspartijen is een hoeksteen van onze financial-litigation-praktijk.

Enkele malen hebben wij geprocedeerd over omvangrijke geschillen rond rentederivaten en over corporate finance geschillen tussen lenders en borrowers. Daarnaast zijn wij actief betrokken bij geschillen en class actions met betrekking tot de Libor-onregelmatigheden. De behandeling van talrijke geschillen en class actions met betrekking tot financiële producten en financiële overeenkomsten, waaronder beleggingsverzekeringen en pensioenverzekeringen, waarbij uitleg van de financiële contracten in het kader van de financieel rechtelijke kaders aan de orde zijn, vormen weer een andere hoeksteun van onze financial-litigation-praktijk.

Pels Rijcken werkt op dit terrein voor financiële instellingen en financiële toezichthouders.