Home Kennis Wetsvoorstel Rechtsbescherming bij aanbesteden

Wetsvoorstel Rechtsbescherming bij aanbesteden

11 september 2023
Jantine Muller

Het kabinet wil de Aanbestedingswet 2012 wijzigen om de rechtsbescherming van ondernemers in aanbestedingsprocedures te verbeteren, onder andere door het nader invullen/uitbreiden van de motiveringsplicht van aanbestedende diensten. De mededeling van de gunningsbeslissing moet voortaan altijd de scores van de winnende inschrijving, de kenmerken en relatieve voordelen van die inschrijving en de naam van de winnaar(s) bevatten. Misschien deed u dat in de praktijk al, maar op grond van het wetsvoorstel wordt dat verplicht.

Belangrijke andere veranderingen zijn dat alle aanbestedende diensten voortaan verplicht zijn om een klachtenloket te hebben. Ook wordt de rol van de Commissie van Aanbestedingsexperts gewijzigd. De Commissie van Aanbestedingsexperts zal alleen nog klachten behandelen over het ontwerp van de aanbesteding en zal dus niet meer adviseren over beslissingen tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, afwijzing van de inschrijving en gunningsbeslissingen. Er komen minimumtermijnen voor klachtindiening en afhandeling bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Ook komt er een verplichting tot opschorting van de aanbestedingsprocedure indien op tijd een ontwerpklacht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts is ingediend. Dat is nieuw, omdat het op dit moment niet verplicht is om het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts af te wachten (dat mag natuurlijk wel).

In de latere fase van de aanbestedingsprocedure is de aanbestedende dienst, indien binnen 10 dagen (uitgaande van een opschortende termijn van 20 dagen) een klacht tegen de gunningsbeslissing bij het klachtenloket wordt ingediend, eveneens verplicht om de aanbestedingsprocedure op te schorten tot de klacht is afgehandeld. Ook dat kan behoorlijk ingrijpen op uw aanbestedingsproces.

Voor lagere overheden (waaronder provincies en gemeenten) komt er een registratie- en rapportageplicht voor klachten.

Het wetsvoorstel ligt tot 28 september 2023 voor ter consultatie

Het is voor alle aanbestedende diensten belangrijk om de ontwikkelingen rond dit wetsvoorstel te blijven volgen.

Indien u vragen heeft over het wetsvoorstel en de gevolgen daarvan voor de praktijk, kunt u gerust contact met opnemen met de sectie bouw- en aanbestedingsrecht.