Home Kennis Werkstress levert billijke vergoeding op

Werkstress levert billijke vergoeding op

10 mei 2016
Dieuwertje Stolwijk

Een werknemer loopt tijdens een presentatie weg vanwege dreigend overgeven door werkstress. De relatie tussen de werkgever en de werknemer raakt na deze gebeurtenis verstoord. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en kent de werknemer een billijke vergoeding van € 20.000,= toe. Had de werkgever deze billijke vergoeding kunnen voorkomen?

Wat speelde er?

Een werknemer die sinds 1 augustus 2009 werkzaam is voor Grolsch wordt door zijn leidinggevende gevraagd een presentatie te verzorgen voor een afgevaardigde van de zogenoemde Europese Brewing Lead. De afgevaardigde is geen onbekende van de werknemer en tussen hen bestaat een gespannen zakelijke relatie. Als gevolg van de extreme spanning verlaat de werknemer tijdens de presentatie de zaal om over te geven. De werknemer meldt zich een dag later ziek.

Grolsch meldt vervolgens per brief aan de werknemer zijn gedrag onacceptabel en schadelijk voor de reputatie van Grolsch te vinden. Na verschillende gesprekken en excuusbrieven van de werknemer besluit Grolsch alsnog het dienstverband te beëindigen. Grolsch verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsrelatie.

Het oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek toe, omdat sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Die brengt mee dat van Grolsch niet langer verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst voort te zetten. De kantonrechter is echter ook van oordeel dat de handelwijze van Grolsch na het voorval uiteindelijk de oorzaak is geweest van deze verstoorde arbeidsrelatie en dan Grolsch hiervan een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Grolsch was ervan op de hoogte dat de werknemer zeer zenuwachtig was voor ‘de confrontatie’ met de afgevaardigde met wie hij eerder al in de ‘clinch’ had gelegen. Van Grolsch had verwacht mogen worden dat hij de presentatie met de werknemer had voorbereid, teneinde de stress te reduceren. Voorts had van een goed werkgever verwacht mogen worden dat hij de – tot het voorval – prima functioneren werknemer na het voorval in bescherming zou nemen. Daarnaast had Grolsch, na onder meer de excuusbrieven van de werknemer, de draad weer moeten kunnen oppakken. In plaats daarvan heeft Grolsch aangestuurd op beëindiging van het dienstverband. Overigens merkt de kantonrechter op dat ook de werknemer ‘boter op zijn hoofd’ heeft gehad, door tijdens zijn ziekte via een raadsman met zijn werkgever te communiceren. Ook dat heeft de verhoudingen met Grolsch niet hersteld. De kantonrechter concludeert dat de werknemer naast de transitievergoeding van bijna € 11.000,=, ook een billijke vergoeding van € 20.000,= toekomt.

Let op!

In deze zaak heeft de werkgever steken laten vallen op het gebied van stressreductie van zijn werknemer. Grolsch krijgt hiervoor een behoorlijke (financiële) tik op zijn vingers door de kantonrechter. Van een goed werkgever mag immers verwacht worden dat hij de stress bij zijn werknemers, en zeker op dit soort momenten, reduceert. Deze uitspraak bevestigt maar weer eens hoe belangrijk het is om als werkgever werkstress bij je werknemer te herkennen en adequaat aan te pakken.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Contact

Dieuwertje Stolwijk
Dieuwertje Stolwijk