Home Kennis Rondetafelgesprekken Wabo en Omgevingswet

Rondetafelgesprekken Wabo en Omgevingswet

10 mei 2012

Op 26 april en op 8 en 10 mei 2012 vonden de Rondetafelgesprekken Wabo en Omgevingswet plaats. Samen met medewerkers van het Ministerie van IenM hebben wij tijdens deze bijeenkomsten stilgestaan bij de hoofdlijnen en systematiek van de Omgevingswet zoals die zijn neergelegd in de kabinetsnotitie “Stelselwijziging Omgevingsrecht” van 9 maart jl.

Van de drukbezochte bijeenkomsten is een verslag gemaakt. Dit  is toegezonden aan de deelnemers van de Rondetafelgesprekken.

Wij kijken met heel veel plezier terug op drie geslaagde en leerzame middagen!

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Social tags