Home Kennis Regeerakkoord: partnerverlof uitgebreid tot zes weken

Regeerakkoord: partnerverlof uitgebreid tot zes weken

13 november 2017
Dieuwertje Stolwijk

Het kabinet kiest voor een substantiële uitbreiding van het kraamverlof voor partners (ook wel: partner- of vaderschapsverlof). Argument van het kabinet is dat dit een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de band tussen de partner en het kind. Daarnaast vergroot de uitbreiding van het kraamverlof de kans van vrouwen op de arbeidsmarkt, aldus het kabinet. Wat gaat er precies veranderen? En hoe substantieel is deze uitbreiding?

Het huidige kraamverlof

In Nederland hebben partners sinds 2002 recht op twee dagen betaald kraamverlof op grond van de Wet arbeid en zorg. Deze twee dagen worden betaald door de werkgever. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer fulltime of parttime werkt. Sinds 2014 is daar voor partners ook het recht op ouderschapsverlof bijgekomen. Dit houdt in dat de partner, na twee dagen kraamverlof, ook nog drie dagen ouderschapsverlof kan opnemen. Het ouderschapsverlof is onbetaald, tenzij dat in de cao anders is geregeld. Een werkgever mag het ouderschapsverlof niet weigeren.

Het partnerverlof vanaf 1 januari 2019

In het regeerakkoord staat dat partners vanaf 1 januari 2019 vijf dagen partnerverlof krijgen. Kabinet Rutte III heeft bepaald dat de werkgever het loon tijdens de drie extra verlofdagen moet doorbetalen.

Het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel ‘Uitbreiding van het kraamverlof om de band tussen de partner en het kind te versterken’ wordt hiermee ingetrokken. Met dit wetsvoorstel zou het kraamverlof (ook) worden uitgebreid tot een periode van vijf dagen. De drie extra kraamverlofdagen zouden alleen niet door de werkgever, maar via een uitkering door het UWV worden gefinancierd.

Het partnerverlof vanaf 1 juli 2020

De substantiële uitbreiding zal worden doorgevoerd vanaf 1 juli 2020. Partners hebben vanaf 1 juli 2020 recht op een aanvullend kraamverlof van vijf weken. Het aanvullend partnerverlof kan worden opgenomen binnen zes maanden na de bevalling. Gedurende het verlof krijgt de werknemer 70% van het salaris (tot ten hoogste 70% van het maximum dagloon) doorbetaald. De werkgever hoeft geen loonkosten te maken over het aanvullende kraamverlof. Het aanvullende kraamverlof wordt betaald via een uitkering van het UWV op basis van de dagloonsystematiek.

Hoe substantieel is deze uitbreiding van het partnerverlof?

In april 2017 heeft de Europese Commissie haar voorstel bekendgemaakt om binnen de EU een verplichte regeling voor (betaald) vaderschapsverlof van tien dagen in te stellen. In veel EU-landen was dat al de norm, maar dat was het niet in Nederland. Als je kijkt naar de omringende EU-landen, zie je dat Nederland (met de huidige wetgeving) achterloopt voor wat betreft de duur van het partnerverlof. Zo krijgen partners in EU-landen Portugal (20), Bulgarije (15), Polen en Denemarken (14) en België (10) dagen. Koploper binnen de EU is Slovenië met maar liefst 90 verlofdagen, daarna volgt Finland met 54 dagen en Litouwen met 30 dagen. Landen waar geen verlofdagen worden gegeven zijn Cyprus, Tsjechië en Duitsland.

De plannen van het kabinet houden dus inderdaad een substantiële uitbreiding van het partnerverlof in. Nederland voldoet daarmee ook ruim aan het voorstel van de Europese Commissie. Zoals het er nu naar uitziet komt Nederland zelfs in de top 3 van de EU-landen.

Voor een overzicht van alle plannen uit het regeerakkoord zie ons overzichtsblog Het regeerakkoord 2017-2021: een overzicht van de belangrijkste plannen op arbeidsrechtelijk gebied.

Bron: Regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Contact

Dieuwertje Stolwijk
Dieuwertje Stolwijk