Home Kennis Publicatie: Geautomatiseerde data-analyse in het nieuwe Wetboek van Strafvordering

Publicatie: Geautomatiseerde data-analyse in het nieuwe Wetboek van Strafvordering

17 juni 2024
Marianne Hirsch Ballin

Nieuwe technologieën hebben ervoor gezorgd dat de wijze waarop strafvordering plaatsheeft, is gemoderniseerd en nog verder zal worden gemoderniseerd in het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Het gaat dan in het bijzonder om digitale opsporingsmethoden. Het nieuwe Strafvordering voorziet in Boek 2 in een vereenvoudigde en opnieuw gestructureerde regeling voor de opsporing, waarin het onderzoek van gegevens een centrale plek heeft gekregen. In dit artikel beschrijft Marianne Hirsch Ballin de wijzigingen in het nieuwe Wetboek van Strafvordering met betrekking tot geautomatiseerde data-analyse door de opsporing en door derden. 

Diverse (met name) digitale bevoegdheden hebben in de loop der ­jaren al een plek gekregen in het huidige Wetboek van ­Strafvordering, onder meer op grond van de wetten Computercriminaliteit I-III. Dit is de overzichtelijkheid van de regeling van opsporingsbevoegdheden niet ten goede gekomen. Het nieuwe Strafvordering voorziet in Boek 2 daarom in een vereenvoudigde en opnieuw gestructureerde regeling voor de opsporing, waarin het onderzoek van gegevens een centrale plek heeft gekregen. Daarnaast bevatten de voorstellen bepalingen met specifieke grondslagen voor digitale onderzoeksbevoegdheden, zoals het openbronnenonderzoek, de mogelijkheid van netwerkzoeking en de nieuwe regeling van het onderzoek van gegevens.

Geautomatiseerde data-analyse door derden

Daarnaast gaat de auteur in op de voorgestelde nieuwe bevoegdheid tot het laten verrichten van een data-analyse door derden.  Op grond van artikel 2.7.50 nieuw Strafvordering kan de officier van justitie bedrijven of instellingen bevelen dat zij gegevens bewerken en het resultaat aan de officier van justitie verstrekken. Anders dan de data-analyse door de opsporingsautoriteiten zelf, heeft deze bevoegdheid nog weinig nadere aandacht gekregen.

Geautomatiseerde data-analyse in het nieuwe Wetboek van Strafvordering

Auteur: M.F.H. Hirsch Ballin - Bron: Boom Strafblad 2024, nr. 1, p. 4-8. 

Downloaden