Home Kennis Opzeggen: per aangetekende brief of toch per email?

Opzeggen: per aangetekende brief of toch per email?

18 januari 2016
Jeroen Langbroek

Het aantal poststukken dat wordt verstuurd neemt al jaren lang af. E-mail heeft de plaats van de post grotendeels overgenomen. Zelfs de kerstkaart is op z’n retour. Af en toe krijg ik het verzoek om stukken überhaupt niet meer per post te versturen, maar uitsluitend per e-mail.

Contractteksten zijn lang niet altijd met die nieuwe tijd meegegaan. Niet zelden staat in een overeenkomst nog een bepaling dat wanneer een van de partijen de (duur)overeenkomst wil opzeggen hij dat per aangetekende brief dient te doen.

Nut en noodzaak van een dergelijke afspraak is mij nooit duidelijk geworden. Er zullen bewijsrechtelijke overwegingen aan ten grondslag liggen. Maar welke? En in wiens voordeel?

Bewijs?

Voor de partij die de brief verstuurt? Omdat die dan bewijs heeft dat de brief door de wederpartij is ontvangen althans bij hem is aangeboden? Maar waarom zou de overeenkomst daar een bepaling over moeten bevatten? Moet de “opzegger” het niet gewoon zelf weten of hij de (bewijsrechtelijke) veilige weg kiest of niet?

Dat soort vragen komt naar boven wanneer de overeenkomst weliswaar een opzeggingsvoorschrift bevat, maar de opzegger zich daar niet aan gehouden heeft. Bijvoorbeeld omdat hij inderdaad een e-mailtje gestuurd heeft met een bericht van opzegging in plaats van een aangetekende brief.

En wat dan?

Kan de wederpartij zich er dan met succes op beroepen dat de “opzegger” de afgesproken route niet gevolgd heeft, ook wanneer vast staat dat het bericht hem wel heeft bereikt? Moet de opzegging voor niet uitgebracht worden gehouden omdat de digitale weg is gevolgd in plaats van de analoge wat niet in overeenstemming is met het contractuele vormvoorschrift?

Menig contract gaat niet met zijn tijd mee, de rechter gelukkig wel.  Het beroep op het vormvoorschrift zal door de rechter worden gepasseerd. Wanneer de opzegging de wederpartij heeft bereikt zal een rechter de “opzegger” er niet op af rekenen niet het afgesproken communicatiemiddel te hebben gebruikt. Zie de volgende uitspraken: