Home Kennis Inzicht in Omgevingsrecht

Inzicht in Omgevingsrecht

12 maart 2015
Daniëlle Roelands - Fransen

Op 12 maart 2015 vond bij Pels Rijcken het congres Inzicht in Omgevingsrecht plaats. Na een plenaire inleiding werden in zeven interactieve sessies actuele omgevingsrechtelijke onderwerpen besproken:

RO - Ladder duurzame verstedelijking
Crashtest - Hoe krijgt u een ‘Raad van State-proof’ besluit?
Natuur - Programmatische Aanpak Stikstof  / Mitigatie of compensatie
Milieu - Milieueffectrapportage en Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Water - Projectplan versus inpassingsplan
Grond - Grondexploitatie en Waardebepaling
Calamiteiten - Handhaving (overtrederschap, spoedeisendheid, kostenverhaal)

Mocht u geïnteresseerd zijn in zo'n sessie, neem dan contact met ons op. Wij komen graag bij u langs!