Home Kennis Inwerkingtreding Wet modernisering monumentenzorg

Inwerkingtreding Wet modernisering monumentenzorg

1 januari 2012
Janneke Verburg

Op 1 januari 2012 treedt de Wet modernisering monumentenzorg in werking (Stb. 2011/330 en Stb. 2011/339). Deze wetswijziging voorziet in een verruiming van het vergunningvrij bouwen in, aan of op of monumenten/stads- en dorpsgezichten. De wetswijziging leidt tot een ingrijpende wijziging van de Wabo en het Bor.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Social tags

Contact

Janneke Verburg
Janneke Verburg