Home Kennis De Wwz een jaar later; hoe nu verder?

De Wwz een jaar later; hoe nu verder?

15 augustus 2016
Annette de Jong

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het arbeidsrecht flink in beweging. De krantenartikelen, nieuwsberichten, blogs, positioning papers, ronde tafelgesprekken en eerste reparaties op de Wwz hebben elkaar in hoog tempo afgewisseld. Hoewel minister Asscher meent dat het te vroeg is om een oordeel te vellen omdat de Wwz eerst een reële kans moet krijgen, is wel duidelijk dat de Wwz niet vrij is van kritiek. Maar, hoe pakt de Wwz tot nu toe uit in de praktijk? En, hoe moet het nu verder? Op verzoek van de Academie voor de Rechtspraktijk delen Pels Rijcken, Stedin en O’Neill hun praktijkervaringen. Is het echt kommer en kwel?

In het Wwz Journaal van de Academie voor de Rechtspraktijk delen Annette de Jong (senior advocaat), Maurits Mazel (legal counsel bij Stedin) en Muriel Wevers (de HR-manager bij O’Neill), ieder vanuit hun eigen invalshoek hun ervaringen met de Wwz. Onder leiding van Wouter Kurpershoek gaan zij in op de volgende drie stellingen:

  • Stelling 1

Werkgevers kijken intensiever en langer naar verbetertrajecten en scholing van werknemers

De mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst van een werknemer die disfunctioneert door de rechter te laten ontbinden, is niet nieuw. Wel is nieuw dat deze mogelijkheid sinds de invoering van de Wwz expliciet in de wet is verankerd als een van de limitatieve ontslaggronden. Met het bespreken van deze stelling wordt gediscussieerd over de betekenis van de verplichting dat een ontslaggrond voldragen dient te zijn voordat een rechter tot ontbinding kan overgaan en het effect van het wegvallen van de ontbindingsvergoeding als smeermiddel. Er worden ook praktijkervaringen gedeeld over dossieropbouw, de inrichting van verbetertrajecten en de inmiddels in de wet verankerde scholingsverplichting.

  • Stelling 2

Er is een waarneembare invloed van de Wwz en de recente wetswijzigingen op (inhuur van) de flexibele schil

Iedere werkgever maakt in meer of mindere mate gebruik van flexibele arbeid. Denk hierbij aan uitzendpersoneel, payrolling, detacheringsconstructies en de inhuur van ZZP’ers. De Wwz en de Wet DBA hebben een onmiskenbare invloed op de praktijk. In de discussie over deze stelling worden de praktijkervaringen gedeeld en wordt gesproken over de voor- en nadelen die aan de wijzigingen zijn verbonden voor de verschillende partijen.

  • Stelling 3

De Wwz heeft een financieel opwaarts effect gehad op het ontslagrecht

Met de invoering van de transitievergoeding is de kantonrechtersformule formeel van het toneel verdwenen. Maar, is dat in de praktijk ook zo? En is het voor werkgevers nu goedkoper geworden indien afscheid wordt genomen van personeel? In de discussie hierover blijkt dat de ervaringen uiteenlopen en dat hier verschillende ideeën over bestaan.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan hier voor het hele interview.

Eén ding is zeker, de Wwz zal de gemoederen voorlopig blijven bezig houden. Wij houden je op de hoogte.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail

Contact

Annette de Jong
Annette de Jong