Home Kennis De minister beantwoordt 185 vragen over de Omgevingswet

De minister beantwoordt 185 vragen over de Omgevingswet

15 november 2016
Julian Kramer

Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft in twee brieven aan de Tweede Kamer in totaal 185 vragen beantwoord afkomstig van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer. Deze vragen hebben betrekking op de invoeringswet Omgevingswet en het ontwerp-omgevingsbesluit gebaseerd op de Omgevingswet.

Ontwerp -Omgevingsbesluit 

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft in totaal 80 vragen voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 1 juli 2016 aangaande het ontwerp-omgevingsbesluit gebaseerd op de Omgevingswet (Kamerstuk 33 118, nr. 31). De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 3 november 2016.

Invoeringswet Omgevingswet

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft daarnaast in totaal 105 vragen voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 19 mei 2016 inzake de invoeringswet Omgevingswet (Kamerstuk 33 962, nr. 185). De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 3 november 2016.

Onderwerpen 

Van de 185 vragen viel op dat een groot deel daarvan betrekking had op de volgende onderwerpen: participatie, kwaliteitsborging, afwegingsruimte en de rechtsbescherming. De antwoorden van de minister hebben meer helderheid gebonden ten aanzien van deze onderwerpen.

In nadere blogberichten zullen deze onderwerpen verder worden toegelicht.

Bronnen: