Home Kennis Bezorgt de Hoge Raad iets nieuws? – Over het kwalificatievraagstuk na Deliveroo

Bezorgt de Hoge Raad iets nieuws? – Over het kwalificatievraagstuk na Deliveroo

25 augustus 2023
Berend-Bram Heinen
en
Peter Mauser

Aanleiding voor deze bijdrage is de uitspraak van de Hoge Raad van 24 maart 2023 in de ‘Deliveroo-zaak’, waarin de Hoge Raad heeft bevestigd dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo werkzaam waren op basis van een arbeidsovereenkomst. Die uitkomst an sich verbaast niet. Met name interessant is dat de Hoge Raad (weer) een aantal extra handvatten geeft om te beoordelen of een overeenkomst kwalificeert als een arbeidsovereenkomst. Daarbij springt de relevantie van (de aan- of afwezigheid van) ondernemerschap in het oog. Reden voor ons om dit artikel te schrijven.

De kwalificatie van een overeenkomst is een weerbarstige aangelegenheid die al veel pennen in beweging heeft gebracht.2 Op 24 maart jl. heeft de Hoge Raad, voor wat betreft de arbeidsovereenkomst, weer een duit in het zakje gedaan.3 De Hoge Raad maakt duidelijk dat het bij de beoordeling of een overeenkomst moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst aankomt op alle omstandigheden van het geval in onderling verband bezien. Tot zover niets nieuws onder de zon. De uitspraak wordt wat ons betreft (met name) interessant waar de Hoge Raad een opsomming geeft van verschillende omstandigheden die (‘onder meer’) van belang kunnen zijn bij deze beoordeling. 4 De Hoge Raad geeft hier een nadere inkleuring van de bekende holistische toetsing. Veel van de door de Hoge Raad genoemde omstandigheden hebben betrekking op (de aan- en afwezigheid van) ondernemerschap. Omstandigheden die in het kader van de kwalificatievraag op zichzelf niet nieuw zijn, maar in onderling verband bezien in onze ogen wel duidelijk maken dat ondernemerschap een belangrijk element is bij de beantwoording van die vraag.

Download de volledige publicatie (PDF - 131kB) hieronder.

Bezorgt de Hoge Raad iets nieuws? – Over het kwalificatievraagstuk na Deliveroo

Auteurs: J.B.B. Heinen en P.J. Mauser
Bron: TAP 2023/143

Downloaden