Home Expertise Publieke Aandelen Monitor (PAM)

Publieke Aandelen Monitor (PAM)

De Publieke Aandelen Monitor

Vanwege onze ervaring op het gebied van publiek aandelenbezit werken wij mee aan de Publieke Aandelen Monitor. De Publieke Aandelen Monitor is een jaarlijks onderzoek, waarbij thema’s rondom het Nederlands publiek aandeelhouderschap in kaart worden gebracht. De Publieke Aandelen Monitor werd voor het eerst in 2015 uitgegeven. Inmiddels wordt dit onderzoek jaarlijks verricht door Deloitte Corporate Finance (voorheen Boer & Croon Corporate Finance), Pels Rijcken en The Boston Consulting Group (BCG). Enerzijds richt de Publieke Aandelen Monitor zich jaarlijks op de cijfermatige ontwikkelingen in deelnemingenland, anderzijds wordt een actueel en aansprekend thema dat direct verband houdt met het publiek aandeelhouderschap uitgelicht. In 2018 was dat thema ‘de energietransitie’.

Nederlands publiek aandeelhouderschap

Naast de voor de hand liggende opties (zoals wet- en regelgeving, toezicht en inkoop) heeft de overheid de publieke deelneming als scherp instrument tot haar beschikking. Via publieke deelnemingen kan zij de rol van actieve aandeelhouder vervullen, gericht op het realiseren van publieke waarden. Het is tijd voor de actieve publieke aandeelhouder, die als betrokken partner samen met de deelneming een scherp beeld formuleert van de publieke waarde die op het spel staat. En bovendien ruimte biedt voor de realisatie daarvan. Dit is de basis voor maximalisatie van publieke aandeelhouderswaarde. Op korte en lange termijn en met helder resultaat.

 • Het waarom. Het ‘waarom’ van de publieke deelneming is simpel: het maximaliseren van -relevante- publieke waarde. Een meer activistische opstelling van de publieke aandeelhouder bij de formulering van de specifieke publieke waarde van de deelneming kan daar stimulerend werken. De bewuste keuze voor publiek aandeelhouderschap is dan een effectieve en efficiënte manier om het allerbelangrijkste te bereiken: vertrouwen. Vertrouwen in de driehoeksrelatie tussen aandeelhouder, deelneming en maatschappij. Dit is de basis voor succesvol publiek aandeelhouderschap.
 • Het hoe. Het is vervolgens aan de deelneming om een strategie te formuleren en uit te voeren om de publieke waarde te maximaliseren. Het bedrijf is aan zet bij het ‘hoe’. De aandeelhouder biedt ruimte. Toetsing van de strategie, goede governance-afspraken, afgewogen en meetbare KPI’s en een raad van commissarissen met verstand van zaken zorgen voor betrokkenheid én ruimte om te ondernemen.
 • Het wat. De concrete projecten, de investeringen en het financiële en publieke resultaat volgen hier dan logisch uit. De onderneming legt integraal rekenschap af via brede verslaglegging: kwantitatief en transparant. De gerealiseerde publieke waarde is dan een gezamenlijk resultaat van de aandeelhouder en deelneming. De kwaliteit en de inhoud van de verslaglegging weerspiegelt de relatie met de aandeelhouder. Waar wordt de deelneming van de toekomst op afgerekend door de aandeelhouder? Op publieke waarde. Hoe transparanter en concreter, hoe beter.

Energietransitie

De energietransitie is bij uitstek een thema, waarbij het publiek aandeelhouderschap een essentiële rol kan spelen om publieke waarde te realiseren. Met het Klimaatakkoord is internationaal het doel vastgesteld om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. De energietransitie is een middel van de Nederlandse overheid om hier invulling aan te geven. Er moet ruimte gemaakt worden voor de ontwikkeling van duurzame energiebronnen, het verminderen van CO2-uitstoot en andere mogelijkheden om broeikasgasemissies te beperken. Via publiek aandeelhouderschap kunnen overheden sturen op investeren in projecten die wellicht niet op korte termijn winstgevend zijn, maar die wel van groot belang zijn voor de energietransitie.

De advocaten van Pels Rijcken ondersteunen overheden regelmatig bij juridische vraagstukken omtrent (de financiering van) energietransitie. Wij zijn als geen ander bekend met tegengestelde én gemeenschappelijke belangen. Wilt u weten wat Pels Rijcken voor u kan betekenen op het gebied van energietransitie? Neem dan contact op met Iman Brinkman of Luc Defaix.

Privatiseringen

In elke fase van een privatiseringsproces krijgt de privatiserende overheid te maken met een veelheid aan vragen. Juridisch en niet-juridisch, bijna altijd met elkaar verbonden en altijd complex. Elke fase van het proces wordt beïnvloed door thema's vanuit verschillende juridische disciplines. Hoe moet een verkoop (of verzelfstandiging) worden vormgegeven? Is er sprake van overgang van onderneming? Welke eisen stelt het staatssteunrecht aan de procedure? Moet er worden aanbesteed? Welke arbeidsvoorwaarden moeten worden toegepast? Hoe wordt het proces en de documentatie ingericht? Slechts enkele vragen waar een privatiserende overheid rekening mee moet houden. Het spreekt voor zich dat het van belang is om in een dergelijk traject bijgestaan te worden door een adviseur die niet alleen de commerciële regels van het spel kent, maar ook vertrouwd is in de publieke arena. Pels Rijcken is die adviseur.

Track record

Pels Rijcken adviseerde en begeleidde onder andere:

 • Gemeente Rotterdam bij de herstructurering en financiering van het Warmtebedrijf 
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij de privatisering van Intravacc 
 • Gemeente Heerlen bij de verkoop van haar belang in Mijnwater BV 
 • De gemeente Den Haag, HTM, Abellio en MRDH bij de (vennootschappelijke) structuur ten behoeve van inbesteding van de nieuwe railconcessie 2016-2026, de herfinanciering van HTM (onder meer de zekerhedenpositie, staatssteun- en subsidierechtelijke aspecten en leningsdocumentatie, en de terugkoop van aandelen) en het uittreden van Abellio Nederland als 49% aandeelhouder van HTM (onder meer de transactiedocumentatie en het mededingingsrechtelijke traject) 
 • Spaarnelanden NV bij de verkrijging van de dienst beheer en onderhoud van de gemeente Zandvoort 
 • De herpositionering van GGD Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden 
 • Stichting ISSO bij de koop van B&U-activa van Stichting SBRCURnet 
 • DNB bij de overname van Delta Lloyd door NN Group 
 • TNO bij de verkoop van een meerderheidsbelang in TNO Bedrijven aan First Dutch 
 • Gemeente Rotterdam bij de inbesteding van de activiteiten van Magis 010 
 • Rijkswaterstaat bij de overname van de Verkeersinformatiedienst