Home Expertise Projectontwikkeling

Projectontwikkeling

De vastgoedmarkt trekt weer aan. Het aantal transacties groeit, de leegstand lijkt oplosbaar en door transformatie en renovatie zijn er weer volop kansen. Projectontwikkeling is in beweging met daarbij de focus op de klant. Hergebruik van bestaand vastgoed, met aandacht voor duurzaamheid en energiezuinigheid is een alledaagse uitdaging geworden.

Projectontwikkeling is voor ons een verzamelnaam voor projectontwikkeling, herontwikkeling, renovatie en transformatie van vastgoed. Daarbij staat de samenwerking tussen marktpartijen onderling en samenwerking met de overheid centraal.

Juridische facetten, risico's en belangen in beeld

Bij een dynamisch proces als projectontwikkeling spelen verschillende belangen een rol en moeten voortdurend risico's worden afgewogen. Voordat vaststaat of de geplande (her)nieuwbouw plaatsvindt of wordt verkocht, wordt er al geïnvesteerd in bouwplannen, bouwgrond aangekocht en overeenkomsten gesloten.

In dit speelveld is naast vakkennis en oog voor de fiscale context,ook ervaring en kennis van de markt essentieel. Vanwege onze unieke ervaring met grote projectontwikkelingen voor overheden en private investeerders, beheersen wij alle juridische facetten en kennen wij de verschillende belangen van betrokken partijen als geen ander. Wij signaleren juridische en financiële risico's en ondervangen deze in overeenkomsten. Daarmee bewerkstelligen wij een soepele samenwerking tussen de betrokken partijen gedurende de uitvoering.

Expertteam Projectontwikkeling

Met een multidisciplinair team van gespecialiseerde advocaten op het gebied van projectontwikkeling, verzorgen wij de integrale juridische (project)begeleiding van alle fasen van project- en herontwikkeling inclusief aan- en verkoop. Wij richten ons daarbij niet alleen op woningen, kantoren en winkels, maar ook op maatschappelijk vastgoed, zorgvastgoed, logistiek vastgoed alsmede hotelvastgoed. Wij begeleiden u graag op een pragmatische wijze door de wet- en regelgeving om uw doel te behalen. Als geen ander zijn wij bekend met de integrale aanpak die bij projectontwikkeling noodzakelijk is en met de wijze waarop gemeenten hierinveelal opereren.

Ons Expertteam Projectontwikkeling heeft uitgebreide ervaring met het adviseren in de vastgoedsector van projectontwikkelaars, gebruikers, beleggers, vastgoedfondsen, overheden en woningcorporaties. Het team is gespecialiseerd in de voorprojectontwikkeling benodigde rechtsgebieden en heeft ook in debreedte de expertise in huis om snel te zien welke specifieke kennis wel of niet moet worden ingeschakeld. Daarbij gaat het met name om expertise op het gebied van:

  • het verwerven van gronden/vastgoed
  • het verkrijgen van de benodigde publiekrechtelijke vergunningen
  • het opzetten van samenwerkingsverbanden
  • projectfinanciering
  • het opstellen van geïntegreerde contractvormen
  • het contracteren met ontwerpende en uitvoerende partijen
  • de exploitatie van het project (huurovereenkomst, green lease)
  • de koop en verkoop van het vastgoed (turnkey koopovereenkomst)
  • de uitgifte in erfpacht en splitsing in appartementsrechten

Wilt u juridische (project-)begeleiding van uw project en wilt u er zeker van zijn dat uw project niet onnodig struikelt over een juridisch knelpunt? Of wilt u met ons van gedachten wisselen over (een onderdeel van) uw project? Wij helpen u graag. Neem contact op met Mark Birnage.