Home Expertise Integriteit op de werkvloer

Integriteit op de werkvloer

Integriteit is zowel voor de private als de publieke werkgever een hot topic. Het vertrouwen in uw organisatie is ermee gemoeid. Ook uw organisatie loopt vast regelmatig tegen integriteitsvragen aan. Integriteit gaat niet alleen over het kiezen van de juiste wijze van handelen; ook transparantie, toezicht, klokkenluiden en crisiscommunicatie zijn bijvoorbeeld belangrijke aspecten van dit thema.

Integriteit binnen uw organisatie

Wat betekent integriteit binnen uw organisatie? Wanneer maakt één van uw medewerkers zich schuldig aan niet-integer gedrag en welke rechtspositionele consequenties kunnen daaraan verbonden worden? Welk beleid kan uw organisatie voeren met betrekking tot het gebruik van bijvoorbeeld Facebook en LinkedIn op en buiten de werkvloer in een tijd waarin sociale media ondenkbaar zijn? Het Expertteam Integriteit op de werkvloer helpt u graag met het beantwoorden van dit soort vragen.

Daarnaast adviseren wij ook over het opstellen van integriteits- en complianceregelingen, het vastleggen van die regelingen, het betrekken van de ondernemingsraad daarbij, het behandelen van klachten en het begeleiden van ontslagtrajecten.