Home Expertise Fondsen

Fondsen

Als – decentrale – overheid ondersteunt u allerlei maatschappelijke thema’s en vraagstukken. Dan gaat het bijvoorbeeld om verduurzaming, innovatie, kunst en cultuur, de positie van het midden- en kleinbedrijf, compensatie van benadeelden of de verstrekking van waarborgen. Fondsen blijken daarvoor populaire instrumenten.

De opzet en inrichting van een fonds vergen diverse strategische keuzes. Plaatst u het fonds binnen of buiten de overheid? Zijn er ook andere (private) co-financiers betrokken bij het fonds? Wie zal het beheer over het fonds voeren? Op welke wijze zal het fonds middelen - zoals leningen, dotaties, deelnemingen en garanties - ter beschikking stellen? Hoe verzekert u de democratische controle op de toekenning van middelen uit het fonds?

Regelmatig adviseren wij over de juridische aspecten van de opzet en inrichting van publieke fondsen. Samen met u kunnen onze experts de uw bestuurlijke wensen en eisen verkennen uitwerken. Als thought leader binnen het publieke domein kunnen wij meedenken over relevante onderwerpen, zoals governance, (financieel) toezicht, staatssteun en aspecten van subsidie- en aanbestedingsrecht. Bovendien kent ons Fondsenteam als geen ander de politieke dynamiek en besluitvormingsprocessen. Deze expertise zetten wij graag in om samen met u op effectieve concrete besluiten over de opzet en inrichting van een fonds vorm te geven.

Als u overweegt een fonds op te richten is een vroegtijdige verkenning van juridische opties van belang; hoe eerder de verkenning, hoe beter u de juridische (on)mogelijkheden bij de inrichting van het fonds kunt betrekken. Wij denken graag met u mee.