Home Expertise Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Het gebruik van nieuwe technologieën als Artificial Intelligence (AI) en machine learning roept juridische vragen op. Wie is verantwoordelijk voor het handelen van software? Aan wie komen de rechten toe op uitvindingen die software doet? Hoe verhoudt AI zich tot diverse rechtsvormen als privacyrecht, mededingingsrecht en aansprakelijkheid?

Artificial intelligence of kunstmatige intelligentie (AI) prikkelt de menselijke geest. Het onderwerp is de afgelopen decennia voorwerp geweest van sciencefictionboeken en -films. Inmiddels is AI echter steeds meer realiteit aan het worden. Onze smart phones en zoekmachines maken gebruik van technologie die als AI zou kunnen kwalificeren. Ook steeds meer bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen experimenteren in de praktijk met het gebruik van AI of hebben de ambitie om dat te gaan doen. De verwachting is dat door de snelle ontwikkeling van de technologie het gebruik daarvan de komende jaren alleen zal toenemen en AI een onderdeel zal gaan worden van veel aspecten van ons dagelijks leven.

AI zal ons leven vermoedelijk aangenamer gaan maken en tot efficiëntieslagen en kostenbesparingen gaan leiden. AI brengt echter ook uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld op het terrein van mensenrechten (bijvoorbeeld discriminatie en zelfbeschikking), veiligheid, consumentenbescherming, mededinging en werkgelegenheid. In het eerste deel van deze whitepaper gaan wij in op deze uitdagingen.

Het gebruik van nieuwe technologieën als AI en machine learning roept ook juridische vragen op die op meer detailniveau spelen. Wie is verantwoordelijk voor het handelen van software? Aan wie komen de rechten toe op uitvindingen die software doet? Hoe verhoudt AI zich tot het privacyrecht? Hoe kan worden bijgedragen aan de transparantie van AI? In het tweede deel van deze whitepaper beantwoorden wij dergelijke vragen.

Pels Rijcken uw innovatiepartner

Het innovatieteam van Pels Rijcken is gespecialiseerd in het beantwoorden van dergelijke vragen. Wij adviseren bedrijven en overheden die innovatieve technologieën inzetten om hun processen te verbeteren. Onze ervaring is dat als in het beginstadium van een innovatietraject wordt nagedacht over de juridische aspecten van een innovatie, de innovatie in een stroomversnelling komt.

Mocht u vragen hebben over deze whitepaper of wilt u met ons van gedachten wisselen over de juridische implicaties van AI binnen uw organisatie, dan zijn wij daarvoor graag beschikbaar.