Home Evenementen Seminar WOM Den Haag Zuidwest

Seminar WOM Den Haag Zuidwest

31 oktober 2018

Woningcorporaties en gemeenten staan op het gebied van volkshuisvesting samen voor grote uitdagingen. Concrete en meetbare afspraken zijn nodig voor investeringen in de sociale woningbouw. Intussen neemt de druk op de investeringscapaciteit van corporaties toe en staan deze prestatieafspraken mogelijk op het spel. Nieuwe en innovatieve samenwerkingsafspraken kunnen uitkomst bieden. De WOM Den Haag Zuidwest is een interessant voorbeeld van een innovatieve samenwerkingsvorm, waarmee de gemeente Den Haag en Vestia gezamenlijk invulling geven aan de herstructurering van Den Haag Zuidwest.

Fakton en Pels Rijcken organiseren met medewerking van Vestia en de gemeente Den Haag op donderdagmiddag 30 oktober 2014 van 13.00 - 17.30 uur een seminar over de WOM Den Haag Zuidwest bij Pels Rijcken in Den Haag. De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, beleidsmakers en juristen van woningcorporaties en gemeenten.

Tijdens dit seminar geven direct betrokken sprekers u inzicht in de aanleiding voor de WOM Den Haag Zuidwest, het proces van de totstandkoming, de inhoud en de lessons learned. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheden die samenwerking kan bieden - ondanks bestaande of komende beperkingen, zoals de herziening van de Woningwet.

Heeft u interesse in dit seminar? Neem dan contact op met Elmer van der Kamp.