Home Evenementen Actualiteiten Nadeelcompensatie

Actualiteiten Nadeelcompensatie

17 november 2022

In deze cursus geeft Jelmer Procee u graag meer inzicht in het onderwerp nadeelcompensatie. Naast onrechtmatige daad kan de overheid ook gehouden zijn de schade uit rechtmatige daad te vergoeden. Het gaat dan om nadeelcompensatie. Er wordt aandacht besteed aan de belangrijkste onderwerpen binnen dit rechtsgebied, zoals schadeberekening, causaliteit, normaal maatschappelijk risico, speciale last, risicoaanvaarding en verjaring.

Vanzelfsprekend is er volop ruimte voor het stellen van vragen.

Jelmer Procee is advocaat en partner op de sectie Ruimte en milieu bij Pels Rijcken. Jelmer is gespecialiseerd in het (bestuursrechtelijke) schadevergoedingsrecht, waaronder nadeelcompensatie, grondexploitatie en onteigening.

Datum: donderdag 17 november 2022

Tijd: 16.00 uur tot 18.10 uur

Docent: Jelmer Procee

PO punten: 2

Aanmelden