Home Nieuws Reactie op publicatie NRC 3/11/2021

Reactie op publicatie NRC 3/11/2021

3 november 2021

De NRC publiceerde vandaag een artikel waarin een zeer verontrustend beeld wordt geschetst van de omgangsvormen op ons kantoor. Het suggereert dat wij grensoverschrijdend gedrag stilzwijgend tolereren. Wij herkennen ons daar niet in en nemen er met kracht afstand van. Er is geen twijfel over: racisme en andere normoverschrijdende gedragingen zijn onacceptabel en worden door ons niet getolereerd.

De anonieme interviews waaruit de NRC citeert, lijken te suggereren dat juist grensoverschrijdend gedrag bij Pels Rijcken de norm was en, nog erger, dat nog steeds is. Wij kunnen dat niet rijmen met wat wijzelf, die dagelijks bij Pels Rijcken werken, meemaken. Het verwijt van racisme raakt ons daarbij het diepst. Wij veroordelen iedere vorm van racisme.

Wij vormen met ongeveer driehonderd medewerkers, advocaten, notarissen en partners een goedlopend kantoor waar mensen met plezier werken. Dat blijkt ook uit het onderzoek naar medewerkerstevredenheid waarvan we de eerste bevindingen deze week ontvingen. Werkbeleving en algemene tevredenheid scoren daarbij goed.

“Op gebied van aanspreekbaarheid en open kantoorcultuur moeten we verbeteren, maar het schetst geen beeld dat het volkomen mis is. En misschien nog wel belangrijker, we onderkennen wat beter moet en zetten daar ook fors op in. De kwaliteit van ons werk staat daarbij buiten kijf, zo blijkt wel uit alle reacties die we ook van cliënten ontvangen. Het is onmogelijk om die kwaliteit te leveren als mensen niet naar tevredenheid bij je werken”, zegt bestuursvoorzitter Sandra van Heukelom-Verhage.

Daarmee kunnen we natuurlijk niet uitsluiten dat er bij ons ook mensen zijn die ontevreden zijn, zich soms onheus bejegend voelen en dat er incidenten zijn die niemand wil. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we geleerd dat we in het verleden, er te zeer van zijn uitgegaan dat bij ons sprake was van een open cultuur van aanspreekbaar zijn en tegenspraak. We hebben het belang van professionele en structurele aandacht daarvoor onderschat. Het is goed dat daar aandacht voor is gekomen en het is belangrijk dat we daar nu volop op inzetten.

We laden met deze reactie na de publicatie van de NRC nu misschien de verdenking op ons dat we zaken willen bagatelliseren of niet willen veranderen. Maar de suggestie dat er hier continu incidenten zijn, dat we daar elkaar niet op zouden aanspreken of daar geen stappen tegen ondernemen, is onjuist. Het is niet exemplarisch voor werken bij Pels Rijcken.