Home Nieuws Pels Rijcken voert ingrijpende maatregelen door

Pels Rijcken voert ingrijpende maatregelen door

27 oktober 2021

Advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken stopt met het notariaat en gaat zich volledig richten op de advocatuur. Ook komt er een raad van commissarissen (rvc) waarin louter externe toezichthouders zitting krijgen. 

Directe aanleiding vormt een grootschalige fraude die in september 2020 aan het licht is gekomen. De fraude werd weliswaar gepleegd door één notaris zonder dat daar andere kantoorgenoten bij betrokken waren, maar het is een feit dat er ruim 18 jaar kon worden gefraudeerd en er geen alarmbellen zijn afgegaan bij ons kantoor. De notaris was tevens onze bestuursvoorzitter wat de zaak extra pijnlijk maakt.

“We zijn nu ruim een jaar verder en de fraudezaak als ook de hele nasleep daarvan heeft diepe sporen getrokken. Hoewel dat een pijnlijk proces is, heeft het ons met de neus op de feiten gedrukt dat er ingrijpende maatregelen nodig waren. Terugkijkend was onze focus teveel gericht op het bieden van excellente dienstverlening en veel minder op aspecten als risk, compliance en een cultuur van tegenspraak. De kritiek vanuit vakgenoten en deskundigen trekken we ons aan. We gebruiken deze crisis uitdrukkelijk om er beter uit te komen”, zegt bestuursvoorzitter Sandra van Heukelom-Verhage. 

Afscheid notariaat

Uit de analyse die we sinds deze zomer zijn gestart, blijkt dat onze kracht ligt bij de advocatuur. Wij kiezen er voor onze energie en inspanningen in te zetten voor het bieden van excellente advocatuurlijke dienstverlening, de verbeteringen in de interne kantoororganisatie en de versterking van onze open kantoorcultuur. Wij hebben daarom besloten onze notariële dienstverlening te beëindigen en afscheid te nemen van het notariaat. Uiteraard zal deze beëindiging zorgvuldig gebeuren, zowel richting onze cliënten als richting onze eigen medewerkers.

Instellen raad van commissarissen (rvc)

Pels Rijcken zal ook op korte termijn overgaan tot het instellen van een raad van commissarissen (rvc). De rvc zal verantwoordelijk worden voor de controle, toezicht en advies binnen onze organisatie. Expertise van buitenaf zal ons kantoor helpen om met een andere blik naar onze organisatie en aanpak van zaken te kijken. Daarnaast verwachten wij dat de rvc fungeert als klankbord voor het bestuur, wat bijdraagt aan de kwaliteit van de besluitvorming. De werving en selectie van commissarissen loopt momenteel.

Overige maatregelen 

Als Pels Rijcken zetten we hiermee bijzondere stappen voor de advocatuur. De kwaliteit van de juridische dienstverlening staat buiten kijf, maar de crisis bij ons kantoor heeft ons doen beseffen dat er meer nodig is. We zijn daar niet alleen toe bereid, we willen dat proactief doen en tonen dat we daarin onze verantwoordelijkheid nemen. 

Zo brengen we onze risk en compliance werkzaamheden onder bij een aparte afdeling. Op deze manier versterken we het werk van verschillende professionals op gebied van in- en externe compliance, risicomanagement, informatiebeveiligingsbeleid en reviews. Ook een open kantoorcultuur bij Pels Rijcken vormt voor ons de komende periode één van de belangrijkste aandachtsgebieden. We stimuleren een omgeving waarin mensen elkaar aanspreken en aanspreekbaar zijn in de volle breedte en alle lagen van kantoor. Gedrag dat we in het verleden misschien gewoon vonden, veroordelen we nu scherper en daar acteren we op. We starten daarvoor een intensief programma. Er is tevens een programma opgezet waarbij de vertrouwensfunctie extra wordt geborgd met een team nieuwe vertrouwenspersonen. 

Het zijn niet de enige maatregelen die zijn genomen en zullen niet de laatste zijn. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee de continuïteit in de advisering en juridische bijstand van onze cliënten goed borgen bij Pels Rijcken. Voor nu en voor de toekomst.