Home Nieuws Kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden 2014

Kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden 2014

23 april 2015

In het Belastingblad 2015/151 en 2015/172 is de tweedelige Kroniek jurisprudentie belastingen lagere overheden 2014 verschenen van de hand van Nicoline Bergman en Ruben Wiegerink. In deze jaarlijkse kroniek worden de belangwekkende ontwikkelingen in de rechtspraak in het afgelopen jaar voor de praktijk geschetst en van enig commentaar voorzien. Het accent ligt hierbij op de arresten die de Hoge Raad in 2014 heeft gewezen.

Ook dit jaar is gekozen voor een onderverdeling naar onderwerp. Allereerst wordt ingegaan op het formele recht. Daarna volgt een bespreking van de arresten van de Hoge Raad met betrekking tot de Wet WOZ en onroerendezaakbelasting. Ten slotte wordt ingegaan op een aantal andere belastingen en heffingen, zoals de heffing van leges en de omzetbelasting.