Home Nieuws Deken van Haagse Orde van Advocaten concludeert: geen advocaten betrokken bij fraude

Deken van Haagse Orde van Advocaten concludeert: geen advocaten betrokken bij fraude

12 augustus 2021

Na diepgaand onderzoek concludeert de Deken dat niet is gebleken van betrokkenheid van de advocaten van Pels Rijcken bij de gepleegde fraude. Er is volgens de Deken sprake van een solistisch optreden van Oranje waarbij geen andere kantoorgenoten van Pels Rijcken in actieve zin betrokken waren of waarvan kantoorgenoten anderszins op de hoogte waren. Daarmee is naar het oordeel van de Deken de conclusie gerechtvaardigd dat sprake is geweest van “een exclusief notariële fraude”.

De Deken concludeert voorts dat de kantoororganisatie van Pels Rijcken voldoet aan de eisen van de advocatuurlijke regelgeving. Dat is in lijn met de uitkomsten van eerdere reguliere kantoorcontroles van de Orde, waarvan de laatste plaatsvond in 2019.

Wel constateert de Deken dat de lange looptijd van de fraude een aanwijzing vormt dat het governance, risk & compliance systeem van ons kantoor onvoldoende heeft gefunctioneerd om de fraude te voorkomen. Voorts blijkt uit het verslag dat integriteit bij Pels Rijcken hoog in het vaandel staat, maar vooral in het kader van de dienstverlening aan cliënten. Integriteit en sociale veiligheid naar binnen toe zijn daardoor volgens de Deken als vanzelfsprekend gezien en voorondersteld. De Deken constateert dat in de omgeving van Oranje sprake was van sociale onveiligheid, zonder dat hij daarop voldoende is aangesproken. Er is echter geen sprake van een aantoonbaar causaal verband met de fraude.

Wij onderschrijven dat een fraude als deze, die achttien jaar ongemerkt kon plaatsvinden, noopt tot reflectie op de organisatie in brede zin en tot maatregelen. Zoals in ons vorige bericht opgenomen nemen wij alle processen en richtsnoeren opnieuw onder de loep en verstevigen wij die waar nodig, ook wat betreft sociale veiligheid. In dat proces betrekken wij de maatregelen van de Deken die grotendeels overeenkomen met de maatregelen die wij al in gang hebben gezet.

De Deken merkt tot slot op dat hij in zijn visie te laat is geïnformeerd. Wij delen deze visie niet. Vanuit de wetenschap dat sprake was van exclusieve notariële fraude, heeft Pels Rijcken onmiddellijke melding gedaan bij het BFT. Het rapport van het BFT wachten wij verder af.