Home Nieuws Coronavirus (COVID-19) update

Coronavirus (COVID-19) update

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het coronavirus informeren wij u graag over de door ons genomen maatregelen. Onze advocaten werken vanuit huis gewoon door. Wij beschikken over alle techniek die daarvoor nodig is. U kunt ons onverminderd bereiken per e-mail en telefoon. Het beste gebruikt u onze mobiele telefoonnummers die u kunt vinden op de website. Besprekingen voeren wij in principe telefonisch of via video conference. Dat zullen wij tijdig met u regelen.

Wij krijgen op dit moment van onze cliënten veel vragen over de gevolgen van het coronavirus en hoe organisaties daarop het beste kunnen reageren. Vragen die spelen zien onder andere op het (niet kunnen) nakomen van contractuele verplichtingen, de Wet veiligheidsregio’s, noodverordeningen, (nood)bevelen van de burgemeester, de Gemeentewet en de openbare orde, aansprakelijkheid voor maatregelen die worden getroffen, nadeelcompensatie, steunmaatregelen, financieringsproblemen en de rechten en verplichtingen van werkgevers en werknemers. Om die vragen goed te kunnen beantwoorden, hebben de juridische experts van Pels Rijcken hun krachten gebundeld in een multidisciplinair team.

Als u vragen heeft, neem dan gerust contact op met een van onze experts uit het multidisciplinaire team of met uw gebruikelijke contactpersoon binnen Pels Rijcken.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Pels Rijcken