Home Mensen Maurits Schouten

Maurits Schouten

Advocaat

Maurits Schouten is sinds 2023 verbonden aan Pels Rijcken en maakt deel uit van de sectie Strafrecht. Hij treedt namens de Staat op in civiele (kortgeding-)procedures, onder meer op het terrein van overheidsaansprakelijkheid voor strafvorderlijk optreden, strafvorderlijk beslag, mensenrechten en de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen. Daarnaast adviseert Maurits verschillende overheidsinstanties binnen de strafrechtketen. Het snijvlak tussen het strafrecht en het civiele recht heeft zijn bijzondere interesse.

Maurits studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht en rondde zijn master Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam cum laude af. Daarnaast behaalde hij in 2022 zijn bachelor Theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.