Home Mensen Floor van der Lecq

Floor van der Lecq

Advocaat

Floor van der Lecq werkt sinds 2021 als advocaat op de sectie Ondernemingsrecht. Hij maakt onderdeel uit van de praktijkgroep Litigation & Arbitration en legt zich toe op de algemene proces- en arbitragepraktijk. Floor heeft ervaring met grensoverschrijdende geschillen, waaronder ook collectieve acties. Hij procedeert over uiteenlopende zaken, zoals de emissie van dieselmotoren, valutatransacties en de winning van natuurlijk gas. Ook treedt hij op als secretaris in arbitrageprocedures bij het NAI.

Floor heeft de masteropleidingen Ondernemingsrecht en Privaatrecht (cum laude) afgerond aan de Universiteit Utrecht. Tijdens zijn studie heeft hij ervaring opgedaan in de advocatuur en bij de rechterlijke macht. Na zijn studie werkte Floor als docent privaatrecht, eveneens aan de Universiteit Utrecht. Hij is redacteur van het Ars Aequi KwartaalSignaal mediarecht en lid van de Vereniging Corporate Litigation.