Home Mensen Evin Varol

Evin Varol

Advocaat

Evin Varol werkt sinds januari 2024 als advocaat bij Pels Rijcken. Haar praktijk richt zich op uiteenlopende aspecten van het Europees recht en het Nederlands bestuursrecht, in het bijzonder de interne markt, staatssteun, marktordening en mededinging. Zij adviseert ministeries, toezichthouders en decentrale overheden en vertegenwoordigt hen in zowel bestuursrechtelijke als civielrechtelijke procedures.

Evin rondde haar bachelor Rechtsgeleerdheid met honours en cum laude af. Vervolgens heeft zij een master Europees en Internationaal recht cum laude afgerond aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook studeerde zij een semester in Parijs. Zij heeft tijdens haar studie stages gelopen binnen de advocatuur en bij een toezichthouder.

Evin is lid van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht en de VAR Vereniging voor Bestuursrecht.