Home Kennis Pels Rijcken adviseert gemeente Rotterdam bij herziene coulanceregeling huurders gemeentelijk vastgoed tijdens corona

Pels Rijcken adviseert gemeente Rotterdam bij herziene coulanceregeling huurders gemeentelijk vastgoed tijdens corona

6 april 2021
Pels Rijcken heeft de gemeente Rotterdam geadviseerd bij het uitwerken en opstellen van een herziene coulanceregeling voor ondernemers die vastgoed van de gemeente huren. Daarnaast heeft Pels Rijcken in nauw overleg met de gemeente Rotterdam een speciale Corona Task Force ingericht om de aanvragen van de huurders snel en adequaat te beoordelen.

Wat houdt de herziene coulanceregeling in?

Door de coronacrisis hebben veel ondernemers een huurachterstand. De gemeente Rotterdam heeft daarom de coulanceregeling herzien voor huurders van het gemeentelijk vastgoed. Het uitgangspunt van deze regeling is een definitieve korting op de huurprijs in plaats van uitstel van de huurbetalingsverplichting. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, kan een deel van de huur (15-50%) definitief worden kwijtgescholden. Dit percentage is afhankelijk van de mate waarin de huurder voor zijn bedrijfsvoering afhankelijk is van het gebruik van het gehuurde en de impact die de beperkende coronamaatregelen hebben gehad op de omzet/inkomsten van de huurder. De herziene coulanceregeling gaat in op 1 april 2021 en heeft betrekking op de periode van 15 maart 2020 tot 1 april 2021.

Voorwaarden

Voor een succesvol beroep op de herziene coulanceregeling moet de huurder aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. Er moet sprake zijn van een verlies aan omzet of inkomsten dat door de huurder afdoende is onderbouwd.
  2. Eventueel door de huurder ontvangen overheidssteun wordt uitdrukkelijk bij de bepaling van de hoogte van de huurkorting betrokken.
  3. Indien sprake is van een omzethuur zal alleen sprake kunnen zijn van een korting op de vaste huurprijs.

Bij de beoordeling of een huurder in aanmerking komt voor een huurkorting is de omvang, oorzaak en onderbouwing van het omzet- of inkomstenverlies leidend. Indien geen sprake is geweest van omzet- of inkomstenverlies, dan komt de huurder niet in aanmerking voor een huurkorting, ook niet als de huurder voor zijn onderneming/bedrijfsvoering afhankelijk is van het gebruik van het gehuurde.

Indien sprake is van omzet- of inkomstenverlies van de huurder, komt de huurder alleen voor een huurkorting in aanmerking indien het omzet- of inkomstenverlies ook daadwerkelijk het gevolg is van de coronacrisis en de in dat kader getroffen overheidsmaatregelen. Is er een andere oorzaak voor het omzet- of inkomstenverlies dan de coronacrisis (bijvoorbeeld indien de financiële moeilijkheden van de huurder er al waren vóór 31 december 2019 of het gevolg zijn van marktomstandigheden), dan is de herziene coulanceregeling niet van toepassing.

Meer informatie

Verschillende gemeenten hebben inmiddels positief op de regeling gereageerd en bekijken in hoeverre een dergelijke regeling ook voor hen toepasbaar is. Wilt u weten wat Pels Rijcken voor uw gemeente kan betekenen? Neemt u dan gerust contact op Alain de Jonge.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail