Home Kennis Circulaire huurprijsbeleid

Circulaire huurprijsbeleid

28 februari 2023
Aemile van Rappard
en
Jonne Fluitsma
Op 13 februari 2023 heeft de overheid een nieuwe MG-circulaire gepubliceerd. Deze circulaire beschrijft het huurprijsbeleid vanaf 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024. Wij zetten hieronder de belangrijkste punten voor u op een rij.
  • In 2023 bedraagt de maximaal toegestane huurverhoging in de vrije sector: 4,1% (CAO-loonontwikkeling + 1%).
  • In 2023 bedraagt de maximaal toegestane gemiddelde huursomstijging voor woningcorporaties: 2,6% (CAO-loonontwikkeling – 0,5%).
  • de toegestane huurverhoging voor sociale huurwoningen (niet-vrije sector) per 1 juli 2023 bedraagt: 3,1%; voor zeer lage huren (onder € 300) is echter een verhoging van € 25 toegestaan;
  • De inkomensafhankelijke huurverhoging is als volgt gemaximeerd:

  • Voor onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en woonwagenstandplaatsen is de maximale huurverhoging per 1 juli 2023: 3,1%.
  • Onderdeel 9 van het woningwaarderingsstelsel dat ziet op de punten voor de WOZ-waarde wijzigt per 1 juli 2023 als volgt:

  • De maximale huurprijsgrenzen worden per 1 juli geïndexeerd met 10%.
  • De liberalisatiegrens bedraagt per 1 januari 2023 € 808,06.
  • Huurverlaging naar € 575,03 voor huurders en met een laag inkomen die een woning of woonwagen van een woningcorporatie huren (nog onder voorbehoud van instemming door de Eerste Kamer).

Raadpleeg de circulaire (www.rijksoverheid.nl).