Home Contact Pers en media

Pers en media

Regelmatig krijgen we vragen over de zaken die we als advocaten doen voor onze cliënten, zoals de Nederlandse Staat, een gemeente, provincie, waterschap, instellingen en bedrijven. Om je zo snel mogelijk te kunnen helpen en voor alle duidelijkheid, geven we je graag het volgende mee.

  • Verreweg de meeste vragen van media worden door onze cliënten zelf beantwoord, ook als die vragen eerst bij ons binnenkomen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak. Het werkt het snelst om een vraag rechtstreeks bij onze cliënt neer te leggen.
  • We zijn niettemin bereid mediavragen aan te nemen of aan te horen. Indien nodig informeren we onze cliënt hierover, bijvoorbeeld als een vraag over een specifieke procedure of een zaak gaat. Mocht je in een verhaal of item naar ons verwijzen, dan is het misschien goed om te weten dat we alleen voor de Staat (waaronder bijvoorbeeld de ministeries) optreden als ‘landsadvocaat’ en voor alle andere cliënten als ‘advocaat’.

De kernwaarden van de advocatuur, zoals vastgelegd in de Advocatenwet, zijn ook onverminderd van toepassing op ons werk voor de overheid. Dat betekent dat we partijdig, onafhankelijk, deskundig en integer moeten zijn en dat we wettelijk verplicht zijn tot geheimhouding.

  • Als advocaat zijn wij gehouden aan onze geheimhoudingsplicht. Waar van sommige van onze cliënten, zoals de overheid, openheid wordt verwacht, geldt voor ons daarom juist het omgekeerde.
  • De standpunten van onze publiekrechtelijke cliënten, waaronder de overheid, zijn veelal de uitkomst van een democratisch proces. In geval van bijvoorbeeld de Staat bepaalt het kabinet de standpunten en het parlement controleert het kabinet. Desgevraagd verdedigen wij die standpunten in en buiten rechte.
  • Als onafhankelijk advocatenkantoor zijn we geen onderdeel van de overheid. Vragen over ons kantoor in het algemeen beantwoorden we daarom zelf. We voelen vanwege ons werk als landsadvocaat daarin een extra verantwoordelijkheid.

Een uitgebreidere toelichting op de advocatuurlijke bijstand voor de Staat en het werk als landsadvocaat vind je in deze presentatie. Mocht je hierover willen doorpraten, dan staan we daar graag voor open.