Home Themas Business Human Rights and Sustainability

Business Human Rights and Sustainability

5 december 2018
Martijn Scheltema

De wereld van Business en Human Rights beweegt volop. Zo zijn grote bedrijven in de Europese Unie vanaf 1 januari 2017 verplicht om te rapporteren over hun mensenrechtenbeleid én treedt op 1 januari 2021 de EU Conflict Minerals Regulation in werking. Business human rights en sustainability komen zo steeds vaker op bestuursagenda’s te staan. Niet alleen om de eigen bedrijfsvoering op dit gebied op orde te krijgen, maar ook om de risico’s in de productieketen in kaart te brengen en beheersbaar te maken.

De ene branche heeft hier al meer ervaring mee dan de andere. Zo sloot de Nederlandse kledingindustrie al in het voorjaar van 2016 een convenant af om de schending van mensenrechten te voorkomen en de hiermee samenhangende schandalen en reputatieschade voor te zijn. Ook banken, investeerders en pensioenfondsen maken stappen op het gebied van sustainability en human rights.

Riskmanagement en juridische expertise inzake mensenrechten

Ingewikkelde ethische kwesties, de roep om corporate social responsibility en sustainable trademarks vragen om een goed riskmanagement. Kennis van de wetgeving en de verschillende regels en richtlijnen over sustainability en human rights, is in dit proces enorm waardevol. Wij behartigen als landsadvocaat al jarenlang publieke belangen. Hierdoor hebben we een schat aan ervaring op het gebied van sustainability en mensenrechten, bijvoorbeeld door zaken als Urgenda (vermindering uitstoot CO₂), Srebrenica en Hirsi Ali. Deze kennis en expertise vertaalden we naar waardevol juridisch advies voor de private markt.

Specialisten

Dankzij ons breed en internationaal netwerk in business human rights zijn wij specialisten in deze sector. We werken onder meer samen met de American Bar Association, de International Bar Assocation en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zo begrijpen wij dat een Code of Conduct een mooi streven is, maar dat de dagelijkse realiteit in combinatie met soms complexe bedrijfsvoeringprocessen en verschillende wegingsfactoren vragen om slimme strategieën en een pragmatische aanpak. Bijvoorbeeld via een uitgekiend contractueel management of door due diligence in te zetten als onderdeel van M&A.

Bedrijfsdoelen halen binnen sustainability-kader

Met onze juridische kennis maken we uw bedrijfsdoelen mogelijk, ontstaan goede condities om maatschappelijk verantwoord te ondernemen én worden de risico's op het gebied van de schending van mensenrechten inzichtelijk en beheersbaar. Zo worden contracten en juridisch advies handige middelen die in dienst staan van uw business én blijven people, planet en profit beter met elkaar in balans. Het speelveld van nationale en internationale organisaties wordt boeiender en complexer door steeds verder uitstrekkende supply chains, toezichthouders met een scherpe blik én nieuwe wet- en regelgeving. Hoe benut u de kansen zonder te struikelen over de risico's? Wij gaan daarover graag met u in gesprek.

Neem voor vragen contact op met één van de leden van de praktijkgroep Business Human Rights & Sustainability.

Aanbevelingen

  • "Pels Rijcken has notable experience advising on a number of high-profile environmental disputes and human rights cases." - Chambers Europe, 2024