Home Nieuws Martijn Scheltema uitgenodigd voor EU-Roadmap conferentie

Martijn Scheltema uitgenodigd voor EU-Roadmap conferentie

17 mei 2016

Martijn Scheltema was uitgenodigd om de EU-Roadmap conferentie over Business and Human Rights bij te wonen die werd georganiseerd door de Nederlandse overheid tijdens haar voorzitterschap van de EU in Amsterdam op 11 mei. De conferentie was druk bezocht door internationale experts, NGO's, multinationals en overheidsvertegenwoordigers. Het doel van de conferentie was om de EU input te verschaffen voor haar beleid op het terrein van Business and Human Rights. Martijn Scheltema heeft zijn visie gegeven op de verbetering van de toegang tot alternatieve geschilbeslechtingsmechanismsen op dit terrein, een voorstel voor aansprakelijkheid van moedermaatschappijen voor mensenrechtenschendingen door dochterondernemingen in het buitenland en de rol van arbitrage in verband met mensenrechtengeschillen.