Home Mensen Thijs Beumers

Thijs Beumers

Advocaat

Thijs Beumers is sinds 2021 advocaat bij Pels Rijcken. Hij werkt op de sectie Civiel Procesrecht aan adviezen en procedures over de volle breedte van het burgerlijk (proces)recht.

Thijs studeerde civiel recht en politicologie aan de Universiteit Leiden. Daarna werkte hij als promovendus en docent op de afdeling burgerlijk recht van diezelfde universiteit. In de zomer van 2021 verdedigde hij zijn proefschrift over de bescherming van immateriële contractuele belangen in het schadevergoedingsrecht. Thijs doceert en publiceert geregeld. Hij is medewerker van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht.