Home Mensen Juliette Duyster

Juliette Duyster

Jurist

Juliette Duyster werkt sinds 2018 op de sectie Civiel (proces)recht. Zij houdt zich bezig met de algemene civielrechtelijke proces- en adviespraktijk, met een accent op het terrein van de onrechtmatige (overheids)daad.

Juliette rondde de master privaatrecht, met een specialisatie in aansprakelijkheidsrecht, aan de Universiteit Utrecht cum laude af. Zij studeerde een half jaar aan de National Taiwan University. Daarnaast deed zij ervaring op als student-stagiair en werkstudent in de advocatuur. Ook werkte zij als docent op de Universiteit van Amsterdam.