Home Expertise Insolventierecht

Insolventierecht

Onderdeel van de corporate praktijk van Pels Rijcken vormt het insolventierecht in brede zin.

Pré-insolventie- en insolventievraagstukken

Kopman van deze praktijk is Jorrit van der Weide die in verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorgsector, de onderwijssector en de sociale woningbouwsector geregeld adviseert en procedeert over pré-insolventie- en insolventievraagstukken.

Het gaat daarbij vaak om de analyse van de goederenrechtelijke posities van bij insolventies betrokken partijen, continuïteit van dienstverlening in faillissement, verplichtingen van curatoren, onderhandelingen met curatoren, aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders, uitwinning van zekerheden en het waarborgen van gezekerde posities van financiers en overheden.