Home Nieuws Zesde druk Huurrecht biedt compleet beeld

Zesde druk Huurrecht biedt compleet beeld

2 september 2013

De zesde druk Huurrecht is een nieuw naslagwerk, dat een compleet beeld geeft van het huurrecht zoals dat per 1 augustus 2003 in werking is getreden.

In deze uitgave zijn de meest recente jurisprudentie en literatuur samengebracht tot een volledig overzicht. Alle, actuele, facetten van het materiële huurrecht komen uitvoerig aan bod, waarbij regelmatig wordt verwezen naar het oude huurrecht en de parlementaire geschiedenis. Het boek is samengesteld door huurrechtspecialist en partner van Pels Rijcken mr. Alain de Jonge.

Compleet beeld

Het huurrecht is en blijft de laatste jaren volop in ontwikkeling. Zo heeft het renovatierecht met het Herenhuisarrest een nieuwe dimensie gekregen, krijgt de rechtspraak over onredelijk bezwarende boetebedingen - en met name de matiging daarvan - een Europeesrechtelijke inslag, en worden de grenzen aan het huurprijsrecht voor woonruimte met een beroep op artikel 1 Eerste Protocol van het EVRM verkend. Daarnaast wordt op tal van fronten wetgeving aangepast of verfijnd. Zo beoogt de wetgever een verruiming van de Leegstandwet en is op initiatief van de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend, dat huurders van middenstandsbedrijfsruimte in geval van renovatie beoogt te beschermen.

Toegankelijk

Deze zesde druk van Huurrecht is geschreven en bij uitstek geschikt voor iedereen die zich met de praktijk en de rechtsontwikkeling van het huurrecht bezighoudt. Het materiële huurrecht is voor de lezer zo toegankelijk mogelijk gemaakt. De veelvuldige verwijzing naar relevante, actuele, rechtspraak maakt het huurrecht voor de lezer direct toepasbaar. De pragmatische opzet van Huurrecht maakt het boek ook zeer geschikt als studiemateriaal voor het (postdoctorale) onderwijs.

Publicatie

Zesde druk Huurrecht is mede tot stand gekomen door medewerking van advocaat en partner mr. Maryse Mesu-Abbekerk, advocaat mr. Elmer van der Kamp en juridisch medewerker mr. Judith Gelink, allen werkzaam bij Pels Rijcken. Het boek is uitgegeven door Boom Juridische uitgevers, als onderdeel van de serie 'Boom Masterreeks', Den Haag, ISBN 9789089747969.