Home Nieuws World Forum weer van gemeente

World Forum weer van gemeente

29 juli 2013

De gemeente Den Haag heeft het World Forum, het voormalig Nederlands Congresgebouw, gekocht uit de boedel van de failliete projectontwikkelaar TCN. Met exploitant GL Events is een nieuwe huurovereenkomst gesloten voor de exploitatie van congressen en evenementen voor een periode van 16 jaar met een renovatieprogramma.

In 2002 verkocht de gemeente Den Haag het congresgebouw aan TCN. Deze partij ging eind vorig jaar failliet en is haar verplichtingen op het gebied van onderhoud en investeringen ondanks verschillende aanschrijvingen nooit nagekomen. De gemeenteraad stelde dit voorjaar al € 25 miljoen beschikbaar om het World Forum op te knappen en uit te breiden. Door de investeringen in het World Forum kan de acquisitie van (inter)nationale congressen doorgaan, waaronder de Nuclear Security Summit 2014. In overleg met de exploitanten zullen de renovatie- en uitbreidingswerkzaamheden de komende jaren worden uitgevoerd.

Maryse MesuJorrit van der Weide, René Spit en Jos Verburg hebben de gemeente Den Haag in het gehele traject bijgestaan.