Home Nieuws Willem Heemskerk: ‘Grote gedrevenheid om de beste oplossingen voor cliënten te bedenken’

Willem Heemskerk: ‘Grote gedrevenheid om de beste oplossingen voor cliënten te bedenken’

22 februari 2024

De Chambers Global Guide 2024 is bekendgemaakt. Er staan zes advocaten van Pels Rijcken vermeld omdat zij volgens hun cliënten en relaties toonaangevend zijn in hun werk. We vroegen hen om een terug- en vooruitblik. Lees hier vandaag het verhaal van Willem Heemskerk, Dispute Resolution.

Een mooie plek op een ranglijst. Wat betekent dat voor jou?
Het is ontzettend leuk om een hoge ranking te krijgen. Natuurlijk doe ik dit werk niet voor de rankings, maar omdat ik er veel plezier in schep en er dagelijks energie van krijg. Als je cliënten en collega’s dan toch in zulke positieve bewoordingen en met zulke mooie quotes laten weten dat ze dat werk ook waarderen, dan geeft dat wel een extra motivatie om op de ingeslagen weg – met groot enthousiasme – door te gaan.

Wat was een belangrijke ontwikkeling in jouw werk in 2023?
Ik ben al enkele decennia als advocaat betrokken in complexe (en vaak internationale) civiele procedures bij de overheidsrechter, maar de afgelopen jaren is daar steeds meer de (nationale en internationale) arbitragepraktijk bijgekomen, die ook in 2023 weer substantieel is uitgebreid. Ik vind dat een erg leuke ‘tak van sport’, die veel eigen regels kent maar waarin ik als ervaren procesadvocaat ook goed mijn weg weet te vinden.

Welke juridische uitdaging raakt veel van je cliënten dit jaar?
De WAMCA! De Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie is in 2020 van kracht geworden, maar deze begint nu echt door claimanten ontdekt te worden, met veel jurisprudentie tot gevolg. Ik treed in massaschadezaken nagenoeg uitsluitend voor gedaagde ondernemingen op, en in die zaken doen zich telkens weer nieuwe vragen voor, ten aanzien van overgangsrecht, toepasselijkheid van de WAMCA, ontvankelijkheid van de claimant, et cetera.

Noem een publicatie van een collega waardoor jij weer verder kon!
Mijn collega Martijn Scheltema heeft een buitengewoon toegankelijke monografie over “Nakoming” geschreven. In een procedure heb je vaak de vraag hoe het ook alweer precies zat met de nakoming van verbintenissen, bijvoorbeeld of iemand aan een ander dan de schuldeiser mag betalen of dat iemand een betaling van een ander dan de schuldenaar moet accepteren; één blik in Martijns boek en je hebt het antwoord.

De reviews zijn lovend. Welke drijfveren van jou schuilen hierachter?
Ik vind dit het allerleukste vak dat ik kan bedenken, en heb nog dagelijks een grote gedrevenheid om te excelleren, om de beste oplossingen voor cliënten te bedenken en te bereiken, maar vooral om hun zorgen zoveel mogelijk weg te nemen. Wat ik steeds meer merk is dat je je ervaring zo goed kunt inzetten: je hebt de meeste dingen al een keer op de een of andere manier aan de hand gehad, en dat stelt je beter in staat om daarbij een passende strategie te bedenken. En als je iets nooit bij de hand hebt gehad, dan ben je toch ook makkelijker in staat om verbanden te leggen en structuren te zien om tot een oplossing te komen.

Welk (nieuw) boek gaan we ooit nog lezen van jouw hand?
Ik heb al enkele keren, met collega’s, een handboek over burgerlijk procesrecht bewerkt, en dat zullen we binnenkort weer doen. Dit jaar zal ik ook een hoofdstuk schrijven in een nieuw handboek over massaschade, ik kijk daar erg naar uit.

Deel dit artikel via LinkedIn en e-mail